Wybierz ligę

Regulamin rozgrywek

Regulamin Mistrzostw Polski Extraliga.pl 2019 do pobrania w formacie PDF.

 

 

REGULAMIN

MISTRZOSTWA POLSKI ORAZ PUCHARU POLSKI EXTRALIGA.PL
2019

 

I.                    DANE ORGANIZACYJNE:

·         Turniej finałowy – Mistrzostwa Polski Extraliga.pl

·         Termin: 20-21 lipca 2019

·         Miejsce: Stadion miejski KKP Bydgoszcz, Słowiańska 7, 85-001 Bydgoszcz

·         Organizator: Polska Federacja Futbolu Sześcioosobowego, Profit Sport Agency,

II.                  WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROZGRYWEK

1.       Warunkiem uczestnictwa w finałach Mistrzostw Polski Extraliga.pl jest:

                                                              a.      wygranie lokalnej ligi w danym mieście.

                                                             b.      zgłoszenie zespołu przez koordynatora rozgrywek lokalnych lub menagera drużyny zwycięskiej oraz składu zawodników maksymalnie do 7.07.2019, na adres bydgoszcz@pfsport.pl.

2.       Udział zespołu w rozgrywkach finałowych jest jednoznaczny z zaakceptowaniem przez uczestników  regulaminu  oraz  przestrzeganiem  przepisów dotyczących zasad gry obowiązujących w lidze.

3.       Każda drużyna zobowiązana jest do wytypowania osoby (reprezentanta/managera drużyny), która będzie odpowiedzialna za:

                                                              a.      niedopuszczenie do gry nieuprawnionych bądź zawieszonych zawodników (kartki sumują się we wszystkich meczach).

                                                             b.      zachowanie zespołu podczas meczu jak i po jego zakończeniu.

                                                              c.      zgłaszanie protestów i reklamacji.

                                                             d.      kontakt z organizatorem rozgrywek.

4.       Każdy z zespołów ma obowiązek uczestniczenia w rozgrywkach w jednolitych strojach z numerami na plecach. Przydzielone numery są na stałe i obowiązują przez cały turniej dla danego gracza. W przypadku dwóch drużyn o podobnych kolorystycznie strojach sędzia zawodów ma prawo poprosić jeden z zespołów o założenie znaczników.(znaczniki dostarcza organizator rozgrywek),

5.       Zawodnik w trakcie trwania turnieju  może występować tylko w jednym zespole.

6.       W przypadku wycofania zespołu z rozgrywek w trakcie trwania turnieju, mecze z jego udziałem, uważa się za nieodbyte lub walkower (decyzją organizatorów).

7.       Maksymalna liczba zgłoszonych zawodników do turnieju to 14 osób, minimalna 6.

8.       Zawodnicy zgłaszający się do udziału w turnieju  muszą mieć rocznikowo 18 lat. Nie wyznacza się górnej granicy wieku.

9.       Zawodnicy występujący w obuwiu niedozwolonym przez organizatora (buty z wkręcanymi korkami, również tzw. mixy; wkrety + plastiki ) nie zostaną dopuszczeni do meczu przez sędziego zawodów,

10.    Każdy zawodnik ma obowiązek posiadania przy sobie dokumentu tożsamości lub legitymacji szkolnej, oraz okazania go na wezwanie organizatora lub sędziego (na wniosek drużyny przeciwnej),

11.    Organizator ma prawo wycofać zespół z rozgrywek za

                                                              a.      łamanie regulaminu Extraliga.pl w sposób rażący.

                                                             b.      wybitne niesportowe zachowania się zawodników i osób związanych z drużyną, przed, w trakcie i po meczu.

12.    Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników grających w turnieju do celów marketingowych oraz promocji rozgrywek.

13.    W meczach nie mogą brać udziału zawodnicy pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.

III.                ZASADY ROZGRYWEK

1.       Rozgrywki prowadzone są  w formule pół-open, w każdej drużynie występować może maksymalnie 3 zawodników „zrzeszonych”.

                                                              a.      Za zawodnika zrzeszonego uważa się gracza, który w trakcie trwania rozgrywek extraliga.pl w rundzie wiosna 2019 zaliczył obecność na boisku w rozgrywkach III, IV lub V ligi rozgrywek PZPN lub Ekstraklasy Futsalu. Zrzeszenie zawodnika oznaczane jest przez kapitana zespołu w formularzu zgłoszeniowym i weryfikowane przez Polską Federację Futbolu Sześcioosobowego na prośbę kapitanów przeciwnych drużyn.

                                                             b.      Limit nie dotyczy zawodników występujących w rozgrywkach A,B i C klasy oraz juniorów do 19 roku życia.

                                                              c.      Zawodnicy występujący klasie wyższej niż III liga, nie mogą brać udziału w rozgrywkach Extraliga.pl,

2.       Zawodnicy zrzeszeni aby wystąpić w turnieju finałowym muszą zostać zgłoszeni do rozgrywek lokalnych nie później niż do 01.06.2019.

3.       Mecze odbywać się będą zgodnie z terminarzem ustalonym przez organizatora i dostępnym na stronie www.central.extraliga.pl.

4.       Rozgrywki prowadzone będą na sztucznej nawierzchni, o wymiarach 48 x 28 m,  piłką nr 5 na bramki o rozmiarach 5mx2m,

5.       W zawodach biorą udział dwie drużyny, z których każda składa się z 6 zawodników w tym bramkarz i maksymalnie 8 zawodników rezerwowych.

6.       Poprzez zgłoszenie składu drużyny, kapitan/przedstawiciel drużyny potwierdza informacje na temat obecności zawodników na zawodach.

7.       Strój bramkarza musi wyraźnie odróżniać się od pozostałych zawodników.

8.       Kapitan drużyny zobowiązany jest do posiadania opaski kapitańskiej i noszenia jej na ramieniu w sposób widoczny dla sędziego zawodów,

9.       Kapitan drużyny jest jedyna osobą, która ma prawo do rozmowy i wyjaśniania swoich wątpliwości z sędzią zawodów w trakcie i po meczu,

10.    Czas trwania meczu w fazie grupowej: 2x12 minut plus czas doliczony przez sędziego. Przerwa w meczu trwa 2 minuty. Czas trwania meczu w fazie pucharowej: 2 x15 minut. Przerwa w meczu trwa 2 minuty.

11.    Po odbytych zawodach kapitanowie zespołów zobowiązani są do zapoznania się z protokołem meczowym w celu weryfikacji wyniku, strzelców bramek, asystentów oraz kar w postaci kartek nałożonych na poszczególnych graczy podczas meczu,

12.    W turnieju zespół za zwycięstwo otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt. Nie przyznaje się punktów za przegraną,

13.    O kolejności w tabeli decyduje większa liczba punktów. W przypadku zespołów z taką samą ilością punktów o miejscu w tabeli decydują:

                                                              a.      bezpośredni pojedynek,

                                                             b.      bilans zdobytych i straconych  bramek,

                                                              c.      większa liczba zdobytych bramek,

                                                             d.      klasyfikacja fair-play

                                                             e.      rzuty karne – po trzy serie rzutów z punktu karnego.

                                                               f.      w przypadku większej ilości niż dwie drużyny z tą samą liczbą punktów, decyduje mała tabelka pomiędzy zainteresowanymi zespołami, uwzględniająca bezpośredni pojedynek,


 

14.    Rozgrywki będą toczyć się równolegle na dwóch boiskach po jednym dla rozgrywek Mistrzostw Polski oraz Pucharu Polski Extraliga.pl

·         Turniej finałowy Extraliga.pl podzielony jest na dwie fazy:

                                                              a.      Faza grupowa – udział w niej biorą wszystkie zgłoszone zespoły. Mecze odbywają się systemem każdy z każdy, w formule tzw. Multiligi.

                                                             b.      Faza pucharowa- do fazy finałowej zostają zakwalifikowane zespoły z miejsc 1-2 oraz 3-4 z Multiligi.

·                    Mecz o 3 miejsce

3 miejsce vs 4 miejsce (według klasyfikacji w fazie grupowej)

·                    Finał
1 miejsce vs 2 miejsce (według klasyfikacji w fazie grupowej)

*W przypadku remisu w fazie pucharowej w reg. czasie gry, drużyny wykonują po 3 serie rzutów z punktu karnego

IV.                PRZEPISY GRY

1.       Wymagana, minimalna liczba graczy potrzebna do rozpoczęcia meczu: 6.

2.       Jeżeli w wyniku otrzymanych kartek w zespole na boisku pozostanie mniejsza liczba zawodników niż 4, drużynie przeciwnej przysługuje walkower 3:0, chyba, że wynik boiskowy jest korzystniejszy dla zainteresowanego zespołu,

3.       Każda z drużyn może przeprowadzić nieograniczona liczbę zmian, dozwolone są zmiany powrotne,

4.       Zmiany zawodników  dokonywane są w dowolnym fragmencie meczu, bez konieczności zgłaszania tego faktu sędziemu zawodów i nie wymagają przerwy w grze. Muszą się jednak odbyć w wyznaczonej strefie (wysokość własnego pola karnego)  i jako pierwszy musi boisko opuścić zawodnik schodzący,

5.       Źle przeprowadzona zmiana skutkuje rzutem wolnym pośrednim dla rywala z miejsca źle dokonanej zmiany,

6.       Zmiana bramkarza każdorazowo musi zostać zgłoszona, a prowadzący zawody sędzia musi zezwolić na jej wykonanie,

7.       Po stracie bramki, gra wznawiana jest ze środka boiska. Wszyscy zawodnicy muszą znajdować się na własnej połowie,

8.       Nie obowiązuje przepis o spalonym,

9.       Rzuty z autu wykonywane są według przepisów gry w piłkę nożną.

10.    Odległość przeciwnika od piłki podczas wznawiania gry wynosi 5 metrów.

11.    Jeżeli piłka opuszcza pole gry przez linię bramkową i grę wznawiać będzie drużyna broniąca, piłkę należy ustawić w dowolnym miejscu pola bramkowego i wprowadzić ją nogą poza pole karne,

12.    Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów.

13.    Dopuszczalna jest gra wślizgiem tylko w przypadku, gdy w otoczeniu nie znajduje się inny zawodnik. Interpretacji gry wślizgiem jako przewinienia dokonuje sędzia prowadzący zawody.

14.    Zawodnicy karani są  kartkami. Zawodnik, który został ukarany czerwona kartką nie może brać udziału w dalszej części meczu. W przypadku czerwonej kartki, zespół gra w osłabieniu przez 5 minut zawodnik ukarany czerwoną kartką nie może grać do końca spotkania.

15.    Czerwona kartka = zawieszenie na 1 mecz, 2 żółte kartki = zawieszenie na 1 mecz,

16.    Nadrzędna zasada dla zawodników grających w Extraliga.pl to zasada FAIR PLAY,

17.    W pozostałych, nieuregulowanych kwestiach obowiązują Przepisy gry w Piłkę Nożną,

18.    Wszelkie spory wynikające z interpretacji regulaminu rozpatruje komisja ligi,

V.                  NAGRODY

1.       W turnieju nagrodzone zostaną drużyny jak i uczestnicy w indywidualnych kategoriach (I miejsce, II miejsce, III miejsce, najlepszy zawodnik, najlepszy bramkarz, król strzelców.,

2.       Nagrodą główną dla Mistrza Polski Extraliga.pl 2018/2019 o wartości 15 tysięcy złotych jest wyjazd dla 14 osób na mecz z przelotem oraz noclegami. Miasto nagrody zostanie wyznaczone po turnieju finałowym,

3.       Nagrody dla wyróżnionych to również puchary, medale i statuetki i vouchery na sprzęt sportowy.

4.       W przypadku wygrania głównej wygranej, lista zgłoszeniowa do turnieju jest również listą upoważniającą do głównej nagrody. Jakiekolwiek zmiany są rozpatrywane przez komisje ligi tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach.

 

VI.                POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu a także do przestrzegania regulaminu serwisu internetowego www.extraliga.pl,

2.       Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu,

3.       Każdy zawodnik przed przystąpieniem do rozgrywek  extralga.pl powinien poddać się  badaniom lekarskim stwierdzającym jego dobry stan zdrowia lub oświadczyć, że posiada ważne ubezpieczenie NNW, obejmujące ochroną uprawianie amatorskiego sportu. Organizator nie ubezpiecza uczestników rozgrywek,

4.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków, w tym: kontuzji i innych uszczerbków na zdrowiu, jakich zawodnicy doznali w trakcie trwania rozgrywek,

5.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i inny sprzęt  zawodników pozostawiony na obiektach sportowych,

6.       Zawodnicy jak i ich kibice odpowiadają za porządek w miejscu spotkania, przed ,w trakcie i po meczu. Proszeni są o przestrzeganie podstawowych norm kultury osobistej i szacunku  wobec zawodników drużyny przeciwnej, sędziego ,innych kibiców i organizatora,

7.       Zawodnicy zobowiązują się do dbania o czystość w trakcie i po meczu w obrębie swojej strefy wyznaczonej przez organizatora. Organizator lub sędzia ma prawo do egzekwowania   od kapitana zespołu niniejszego zapisu regulaminu,

8.       Sprawy nie ujęte w regulaminie i jego interpretacje rozstrzyga organizator.

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto